Share

Ernst & Young

Ernst & Young

Project details

Viti: 04 / 2014-09 / 2014

Klienti: Ernst & Young

Projekti: Projektimi i Interierit të Zyrave të kompanisë Ernst & Young

Vendodhja: Tirane, Shqiperi

Pershkrimi: Projekt i detajuar, menaxhimi i projekteve dhe mbikëqyrja
i punimeve për zyrat qendrore të kompanisë Ernst & Young,
te vendosura ne Kulla Sky.

Vlera e investimit:
200 000 Euro